Dla kandydatów

 

 

  

STUDIA WSCHODNIE - NOWOŚĆ!!!

OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA 40+

  

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ !!! - tutaj

 

Dlaczego warto studiować w Białymstoku?

 • Nie stracisz kontaktu z przyjaciółmi, rodziną i jej portfelem;
 • Poznasz ciekawy region;
 • Jest to „przytulny” ośrodek miejski o kameralnych, przyjaznych warunkach.

 

Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie w Białymstoku?

 • Oferuje Ci program wymiany krajowej MOST;
 • Program wymiany międzynarodowej Socrates Erasmus;
 • Zrealizujesz swoje pasje i zainteresowania w Studenckich Kołach Naukowych;
 • Otrzymasz pomoc materialną w postaci stypendiów np. socjalnych, za wyniki w nauce i sporcie.

 

Dlaczego warto studiować w Instytucie Historii i Nauk Politycznych?

 • Oferujemy Ci studia na kierunku historia

I stopnia 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne:
Specjalizacja: Archiwistyczna, Wiedza o społeczeństwie;
Specjalności: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego;


II stopnia 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne:
Specjalizacja: Wschodnioeuropejska, Wojskowa, Media i świat współczesny, Wiedza o dawnej książce;
Specjalności: Historia kultury, Historia społeczna, Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
ponadto specjalność nauczycielska.

 

 • Oferujemy Ci studia na kierunku stosunki międzynarodowe

I stopnia 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne:           
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe, Stosunki międzynarodowe w mediach, Na styku cywilizacji łacińskiej, bizantyńskiej i muzułmańskiej;


II stopnia 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne:
Specjalizacja: Ewolucja konfliktów międzynarodowych, Wschodnie pogranicze UE.

 

 • Oferujemy Ci studia na kierunku studia wschodnie

I stopnia 3-letnie stacjonarne:
Specjalizacja: Komunikacja kulturowa, Gospodarka państw postradzieckich, Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna.

 

 • Oferujemy Ci studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego;
Podyplomowe Studia Archiwistyki;
Podyplomowe Studia Historii;
Podyplomowe Studia Genealogiczne;
Podyplomowe Studia Doskonalące dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych: historia, kultura, społeczeństwo.

Sunday the 30th. www.qualityjoomlatemplates.com; webmaster: gprzezdziecki@gmail.com; author's website:bartoszstupkiewicz@wp.pl